Download checklist.jpg

Checklistan går att fylla i digitalt och/eller skriva ut. Tillsammans med faktaunderlaget är det ett verktyg som hjälper dig att:

  • Upptäcka säkerhetsbrister
  • Förbättra arbetsmiljön i verkstaden
  • Förebygga skador & sjukdomar hos medarbetarna
  • Se till att lagstiftning följs

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner checklistan